Quy trình đầu tư

1. Trình tự đầu tư

  • Trình tự thuê lại đất tại Khu công nghiệp Yên Mỹ II. 

          (Xem chi tiết tại đây) ​

2. Hỗ trợ của chủ đầu tư

Nhà đầu tư được hướng dẫn và hỗ trợ MIỄN PHÍ các thủ tục đầu tư với thời gian nhanh chóng:

  • Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp
  • Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư
  • Thủ tục đăng ký mẫu dẫu.
  • Tư vấn các thủ tục khác.

3. Văn bản pháp luật

     3.1. Luật Doanh nghiệp và các văn bản liên quan

     3.2. Luật Đầu Tư và các văn bản liên quan

     3.3. Luật Môi trường và các văn bản liên quan

     3.4. Các quy định về quản lý xây dựng

     3.5. Quy định về ưu đãi thuế

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định 218/2013/NĐ-CP (Xem chi tiết tại đây)

  • Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Nghị định 209/2013/NĐ-CP (Xem chi tiết tại đây)

  • Thuế xuất nhập khẩu

Nghị định 87/2010/NĐ-CP (Xem chi tiết tại đây)